Recent News

Recent News

Aug

15

Mountain Woods 2012 Club Championship Results

Men's Division Results:            
             
Champion: MATT LAYDEN       145  
             
1st Division            
1st gross DAVE MATCHETT       149  
1st net ANDY LESLIE       139  
             
2nd gross ANDREW LEBLANC       152  
2nd net BENOIT ALLARD       142  
             
3rd gross STEVE CONNOR       156  
3rd net DAN MELLON       143  
             
4th gross RANDY WADE       156  
4th net BRANDON MULLINS       144  
             
2nd Division            
1st gross CURTIS MACFAYDEN       160  
1st net STEVE MACPHERSON       136  
             
2nd gross ROGER NASON       161  
2nd net MARK TONNER       145  
             
3rd gross DUSTY CARROLL       168  
3rd net TROY BUTLER       149  
             
4th gross DARREN HANSEN       169  
4th net BRIAN MCGLINCHY       150  
             
3rd Division            
1st gross AL BECHERVAISE       173  
1st net GARY WILSON       138  
             
2nd gross ROBERT LEMOINE       174  
2nd net AL ROLLIN       142  
             
3rd gross KEN CHARTERS       180  
3rd net TROY MCSHEFFERY       142  
             
4th gross JOHN MCNALLY       182  
4th net DAN BOURQUE       145  
             

 

Men's Senior Division Results:    
         
Champion: SCOTT PICKLES 158
         
1st Division        
1st Gross BERNIE MCCARTHY 165
1st Net ADRIEN CREVATIN 134
         
2nd Division        
1st Gross MIKE RICHARD 172
1st Net PETER WORTH     139
         
3rd Division        
1st Gross RAMA KATTARI 179
1st Net CHARLES LAWSON     123

 

Ladies' Division Results:    
       
Champion: Wendy Pooley 177
       
1st gross: Carole McCarthy 184
1st net: Wendy Doyle 143

 

Junior Division        
         
Champion: NICK HUNT   150
         
1st Gross TY MARCHETTI 156
1st Net BRANDON NELSON 137 ®
         
2nd Gross SAM REID   159
2nd Net ANDRE SAVOIE 141