Recent News

Recent News

Aug

8

2014 Mountain Woods Club Championship Results

 

2014 Club Championship      
August 9th & 10th 2014      
       
Junior Results      
       
Champion Aaron Mellon 166  $60
       
1st Gross Raphael Mallet 172  $30
1st Net Ethan Smallman 130  $30
       
       
Ladies Results      
       
Champion Carole Lemoine 178  $30
       
1st Gross Wendy Pooley 191  $15
1st Net Annette Keough 186  $15
       
       
       
Senior Men Results      
       
Champion Gord Hopkins 159  $80
       
1st Division:      
1st Gross Ken McPhee 162  $40
1st Net Fred Boddy 141  $40
       
2nd gross Adrien Crevatin 165  $30
2nd net Allan Doyle 151  $30
       
2nd Division       
1st Gross Mike Whittaker 173  $40
1st Net Charles Lawson  138  $40
       
2nd Gross Ashley Sobey 180  $30
2nd Net Norm Branch  148®  $30
       
       
Mens Division Results      
       
Champion Andrew LeBlanc 145  $100
       
1st Division       
1st Gross Steve Connor 150  $45
1st Net Andrew Leslie 141 ®  $45
       
2nd Gross Paul Bowman 153  $35
2nd Net Stacy Patterson 143  $35
       
2nd Division      
1st Gross Mike Farrah 164  $45
1st Net John Murphy 147  $45
       
2nd Gross Darren Hansen 170  $35
2nd Net Bob Chappell 151  $35
       
3rd Division      
1st Gross Curtis MacFadyen 160  $45
1st Net Robert Lemoine  137  $45
       
2nd Gross Adrien Thompson  164  $35
2nd Net Roger Nason  140 ®  $35
       
4th Division       
1st Gross Ken Charters  160  $45
1st Net Jungwoo Kim 136 ®  $45
       
2nd Gross Taewon Lee 166  $35
2nd Net Jason Schella 137  $35
       
5th Division       
1st Gross Brian McGlinchey 176  $45
1st Net Sung Hoon Chang 140  $45
       
2nd Gross Dan Guimond 193  $35
2nd Net Tim Irvine 141  $35